Inhibitor korozji – zapobieganie korozji w instalacjach grzewczych

W instalacjach grzewczych, w których użyto różnych materiałów oraz wysokosprawnych urządzeń, jakość wody ma szczególne znaczenie, ponieważ może w nich zachodzić bardzo szybka korozja oraz spadnie sprawność kotła. Także zastosowane materiały i tworzenie się osadów mają wpływ na korozję instalacji. Jedynie równoczesne zapobieganie powstawaniu tych niekorzystnych procesów gwarantuje poprawne działanie instalacji.

Inhibitor korozji – korozja

Rodzajów korozji metali i ich stopów znane jest kilkadziesiąt. Kilka z nich występuje w instalacjach c.o. Procesy korozji można klasyfikować według różnych kryteriów, a pod kątem mechanizmów jej powstawania można wyróżnić korozję elektrochemiczną, galwaniczną i mikrobiologiczną.

Inhibitory korozji – zapobieganie korozji

W instalacjach o małej pojemności stosuje się uzdatnianie wody, zanim napełni się instalację grzewczą oraz inhibitor korozji i płyny instalacyjne.

Płyny instalacyjne produkuje się na bazie niezamarzającego glikolu. Służą do wypełnienia instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i solarnych. Płyny takie szczególnie polecane są do stosowania w domach jednorodzinnych, gdzie w okresie zimowym, instalacje mogą pozostawać przez kilka dni bez nadzoru. Oprócz ich głównego zadania jakim jest obniżenie temperatury zamarzania czynnika grzewczego, powinny zabezpieczać instalacje przed korozją i odkładaniem się kamienia.

Inhibitor korozji dla instalacji c.o. to zazwyczaj mieszanka nieorganicznych i organicznych inhibitorów korozji, biocydów, borofosforanów, środków buforujących oraz środków opóźniających odkładanie się kamienia. Inhibitor znajdujący się w wodzie kieruje się do anody i katody powstałej w instalacji i tworzy w miejscu korozji barierę, która izoluje anodę od wody w obiegu i od kontaktu z katodą.

 

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
inhibitor korozji

Dojazd: