PORTALE PARTNERÓW

SEP uprawnienia, czyli dlaczego warto uzyskać uprawnienia sepowskie

Wykwalifikowani pracownicy, operatorzy maszyn budowlanych, ale również osoby z uprawnieniami do eksploatacji i dozoru urządzeń gazowych i elektrycznych są ciągle poszukiwani. Dlatego warto odbyć kurs i uzyskać sep uprawnienia G1, G2, G3, a tym samym zdobyć stabilny i dobrze płatny zawód z perspektywami na przyszłość.

SEP uprawnienia – czym są uprawnienia G1, G2, G3

Uzyskane sep uprawnienia energetyczne i gazowe z grup G1, G2, G3 dają pracownikom możliwość legalnego obsługiwania, dozoru, eksploatacji, konserwacji oraz montażu urządzeń energetycznych i gazowych.

Uprawnienia G1 dotyczą osób, które pracują na stanowiskach pracowniczych, które odpowiedzialne są za obsługę, montaż, remonty i dozór kontrolno-pomiarowy urządzeń i sieci o napięciu powyżej 1 kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW oraz elektrycznych sieci trakcyjnych.

Uprawnieniami drugiej grupy (G2) objęte są urządzenia, instalacje oraz sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające oraz zużywające ciepło, oraz inne urządzenia energetyczne. Dzięki tym sep uprawnieniom można legalnie eksploatować, remontować, montować, prowadzić dozór czy konserwację m.in. kotłów parowych, wodnych czy też takich zasilanych paliwami stałymi o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacji cielnych, turbin parowych i wodnych, a także pieców przemysłowych.

Uprawnienia G3 dotyczą uprawnień gazowych, które dają pracownikom możliwość eksploatować urządzenia, instalacje oraz sieci gazowe, m.in. generatory gazu, urządzenia do produkcji i magazynowania paliw gazowych, turbiny gazowe oraz instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.